maandag 28 december 2020

2020 een heftig jaar! Samen komen we er doorheen.

De natuur staat niet stil.

U hebt een hele periode niets van ons gehoord, Wim is door ziekte een periode stilgezet en dan komt  het bijwerken van de site als eerste stil te liggen. 

Maar we hebben niet stilgezeten, het werk in de tuin gaat door en is nooit klaar. Fijn dat er af en toe hulp op komt draven.

Biodiversiteit als inzet in het natuurlijke gedeelte van onze tuin.

Omdat insecten het fundament zijn van al het leven, ook voor ons en interessant voor onze bezoekers, hebben we besloten om bij te dragen aan een goede leefomgeving voor allerlei bestuivende insecten en andere dieren.            

We hebben besloten om de vergraste bloemenwei kleurrijker te maken. 

Er zijn diverse banen en grond stukken 10 mm. diep gefreesd in de bloemenwei die rondom de poel gelegen is. Zoveel mogelijk is het meeste gras eruit geharkt en opnieuw zeer oppervlakkig ingezaaid.    Met eigen gewonnen zaad, deze gemengd met een ruduraal mengsel B1 [Cruydthoek] met 1 en 2 jarige soorten, deze allen nog weer gemengd met mengsel A6 eenjarige akkerbloemen.

Op de sterk vergraste stukken waar niet alle gras verwijderd kon worden hebben we kleine en grote ratelaar [Rhinantus] gezaaid, deze 1 jarige bloem parasiteert op het gras en kan zo de grassen in de vegetatie enigszins onderdrukken. Hierdoor krijgen bloemen in een grasland meer kans om zich te ontwikkelen.Bijgaande foto's zijn van 17-10-2020


Op dit stukje is extra ratelaar gezaaid.
Er zullen deze winter en in het voorjaar geen grote veranderingen plaats vinden in de tuin.

De winter snoei heeft al plaats gevonden.

Al het snoeihout is verhakseld, dit wordt hergebruikt voor de paden door de bosjes.

De helft van de vaste planten in de sier borders zijn terug gesnoeid. In 2021 volgt de rest.

Wel hebben we genoten van de prachtige herfst tinten en we genieten met volle teugen van de siergrassen borders. 

27-10-2020

30-11-2020

13-12-2020     Het jaar is bijna rond. 

Hoe moeilijk deze periode ook was en is. Wij zijn samen sterk!


Wij wensen allen een

gezond en kleurrijk 2021.


Groet, 

Wim en Yvonne Duitshof.